गणपति अथर्वशीर्ष : पीडीऍफ़ पुस्तक – ग्रन्थ | Ganpati Atharvsheersh : PDF Book – Granth

Pustak Kharidein

Pustak Ka Vivaran : Tvam Brahma tvam visnustvam Rudrastvam Indrastvam agnistvam. Vayustvam suryastvam candramastvam Brahamabhurbhuva: Svarom‌..6.. Gaṇadim Purvamuccarya varṇadim tadanantaram.. Anusvara: Paratara.. Ardhandulasitam.. Tareṇa Rddham.. Etattava Manusvarupam.. Gakara: Purva Rupa Akaroṁ madhyarupam. Anusvarascantya Rupam.. Binduruttara Rupam.. Nada: Sandhanam.. Sanhita sandhi: Saiṣa ganesa vidaya.. Ganaka Rsi: Nicrrdrayatrichanda.. Gaṇapati devata……..

Description about eBook : Twam Brahma Twam Vishnusattva Rudrasattva Indrasattva Agnisattva. Vayusattva Suryasattva MoonSattva Brahmabhurbhuva: Swarom.6. Ganadin Pre-Mucharya Varnadin Subsequently. Anwar: Pataar:. Half-hearted Tarane Riddh. Ettattva Manuswaroopam. Gaqar: Former form Akaron Madhyarupam. Anusvarachantya Roop. Non-dotted form Nad Samhita Sandhi: Saisha Ganesh Vidya. Ganesha Rishi: Nichidrayatrichand. Lord Ganpati ……..

44 Books पर उपलब्ध सभी हिंदी पुस्तकों कोदेखने के लिए – यहाँ दबायें