ऊरुभंगम् : पं० नृसिंहदेव शास्त्री द्वारा पीडीऍफ़ पुस्तक – ग्रन्थ | Urunbhagam : by Pt. Nrasinghdev Shastri PDF Book – Granth

Pustak Ka Vivaran : ‘Sma’ iti’asa’ dhatorlaṭi Uttamapuruṣe bahuvacanantama. ‘Ete’- iti Gadyasya agrimena padyenami sambandha: Bho Ete vayaṁ Raṇasaṅkṣmathasramapadaṁ samprata sma” Ityanvaya ityartha. Raṇa saṅgrama. Raṇa iti saṅkṣa nama yasya tata-”Raṇakṣama” Asramapadama Asramasthānama. Yathsramo muninaṁ visramartha bhavati, Tatha Viraṇaṁ kr̥te raṇa eva Visramasthana Mityasaya. Etena bhaṭana……….

Description about eBook : ‘Sm’ iti ‘as’ dhatorlati utampurushe pluralantam. ‘Ete’ – Iti Gadyasya Agrimane Padayanami sambandha: Bho Ete Vaye Ranamsakshmashrampadam Samprata Sm ”“ Ityinvay Ityarth. Battle war Ran iti saksha naam yasya tat – “Ranksham” “Ashrampadam = Ashramasthanam. As such, Shrimo Muninam Vishramarth Bhavati, and Veeranam Krte ran and resting place. Eten baht ………..

44 Books पर उपलब्ध सभी हिंदी पुस्तकों कोदेखने के लिए – यहाँ दबायें