Ram Ki Shakti pooja PDF Pustak in Hindi Ka Kuch Ansh : Apratihat Garaj raha peechhe ambudhi vishal; bhoodhar jyon dhyan-magn; keval jalati mashal. Sthir Raghvendra ko hila raha phir-phir sanshay rah-rah uthata jag jeevan mein ravan jay bhay; jo nahin huya hai aaj tak hrday ripudamy-shrant, ek bhi, ayut-laksh mein raha jo durakrant……..

Short Passage of Ram Ki Shakti pooja Hindi PDF Book : Ambudhi Vishal thundered behind; Earth as if meditating; Only burning torch | Shaking the stable Raghavendra again and again Doubts keep rising Ravan Jai Bhay in the world life; What has not happened till date, the heart is tired, even one, who remained in Ayut-Laksh, who was in despair…..