वाल्मीकि का योग वसिस्थ : वासुदेव लक्स्मन शास्त्री द्वारा हिंदी पीडीऍफ़ पुस्तक – योग | The Yoga Vasistha Of Valmiki : by Vasudev Laxman Shastri Hindi PDF Book – Yoga

Pustak Ka Vivaran : Nach Muktanamapi vasishthabhishmaprabhatinamaparokshagyanina Punadrehantashravanatkevalagyanotpatti samay Evalapagyanan Muktibharvatiti kathamupapadyate. Gyanavyatiriktamupayantar ki chitkartavyamiti vaachyam. shastrapramanyadev tadupapatteh. Bramha ved brahauv bhavati, Tarati shokamatmavit ityadi shrutimigyanotpattisammakalamev Muktipratipadanat………

Description about eBook : Nach Muktanamipi Vasishthi Bhishma Pratibhati Nirvakshnanya Reprintshavnavadanakavikya Pratishya Pratishthan Avvapagnan Mukti Bharvbharti Kathamu Padse. Except for knowledge, there is no other reason for this. Weapons of Godhead ‘Brahma Ved Brahraw Bhavati’, ‘Tarati Shokamtmattvit’ etc., etc……..

44 Books पर उपलब्ध सभी हिंदी पुस्तकों को देखने के लिए – यहाँ दबायें